Ilska över förlorade båtplatser

Boende i Hellvi ska inte längre få ha tillgång till båtplatser vid Lörje och Smöjen. Heidelberg cement som äger marken, har beslutat att bilda en egen hamnförening där båtplatserna i första hand ska gå till den egna personalen.

Det innebär att de båtägare som i många år haft sina båtar där inte får ha kvar sina platser. Eftersom det inte finns några skriftliga avtal kräver cementföretaget att båtägarna ska vara borta från området senast i april.


De boende i området är upprörda över beslutet och protesterar kraftigt mot att de tvingas ta bort sina båtar som de av hävd har haft där.