Slite

Dieselkraftverk flyttas till Afrika

Vattenfall kommer att flytta de två dieselkraftverken i Slite till Liberia i Afrika. Dieselverken installerades på 70-talet som reservkraft på ön, men behövs inte längre.

Anledningen är att produktionen av vindkraftsel ökat och dessutom har Gotland i dag ytterligare en elkabel till fastlandet.

Dieselaggregaten ska nu konverteras till biodiesel och biogas för att driva en anläggning i Liberia i Afrika, där gamla uttjänta gummiträd ska förvandlas till flis.

Den flisen ska sen ersätta en del av den stenkol som används i Vattenfalls anläggningar i norra Europa.

Dieselkraftverken i Slite skall monteras ner under våren och sommaren och ska sen enligt planerna installeras i Afrika till årsskiftet.