Lönerna på GEAB är rättvisa

Under hela förra året satsade GEAB på att se över lönerna för företagets närmare 150 anställda.
Kartläggningen av lönerna visar att det inte finns några orättvisa löner i företaget.
Det var Geabs jämställdshetsgrupp som under förra året gick igenom lönerna. Något som varje företag är skyldig att göra, enligt Jämställdhetslagen.

Frågan är om alla företag är så ambitiösa som GEAB. Gruppen har bland annat tagit fram ett sätt att hitta ett sätt att jämföra till exempel en linjemontör med en säljare, en tekniker med en i kundtjänst.