Lärarna vill ha högre löner

De gotländska lärarna vill ha högre löner !
Och nu skall Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund - de båda lärarfacken - träffa kommunen för att se över lönerna.
Lärarfacken påpekar i sin skrivelse att Gotlands kommuns sen tidigare fastslagna målsättning att höja lönerna bidragit till att öka kvaliteten i verksamheten, bland annat är det ökade antalet godkända elever ett bevis på detta.

Lärarfacken vill bland annat diskutera vilka grupper som eventuellt skall prioriteras.