Förorenade marker undersöks

Det är viktigt att kommunens politiker får information om vilka områden som kan vara förorenade.
Det anser Länsstyrelsen som just nu undersöker platser runt om på Gotland där verksamhet pågått som kan ha medfört att marken blivit förorenad.
Den 28 maj arrangeras därför en så kallad ebh-dag där alla berörda skall få vara med och resa runt till platser som man idag vet eller misstänker är förorenade.