Dom om strandbygge står fast

Naturvårdsverket överklagar inte miljödomstolens dom att det var rätt av länsstyrelsen att ge dispens för Max Hanssons att låta göra en mindre tillbyggnad av ett hus på ena sidan vägen vid sin strandtomt i Östergarn.

I går onsdag var sista dagen för Naturvårdsverket att överklaga Miljödomstolens dom vilket de alltså inte kommer att göra. Naturvårdsverket tycker inte att fallet är så principiellt viktigt att Miljööverdomstolen ska ta upp det.

- Vår uppgift är inte att överklaga alla beslut, säger Per Nilsson på Naturvårdsverket.

Eftersom länsstyrelsens kulturmiljöavdelning inte har något emot utformningen på huset är inte heller Naturvårdsverket det, säger Per Nilsson.

Miljödomstolens dom handlar bara om en mindre tillbyggnad av ett hus på ena sidan vägen. Sommarens rapportering om Hanssons golfbana och tennisbana hör inte till ärendet.