Kulturarvsdagen om vägar i höst

Kulturhusens dag som i år firas den 12 september i hela landet byter namn till Kulturarvsdagen, och i år blir det vägar som uppmärksammas.

Det kan vara allt från landsvägar och naturstigar till järnvägar och farleder, enligt Riksantikvarieämbet som samordnar evenemanget. Syftet med den här dagen är att skapa förståelse och intresse för kulturarv och miljöer.

När dagen infördes i Sverige låg fokus på byggnader, men nu vill arragörerna också visa miljöer, liksom berättelser och historier om kulturarvet.