Sanda socken på väg att växa

Sanda socken kan komma att växa i framtiden.
I området kring Björkhaga pensionat - på båda sidor om pensionatet - finns 20 hektar mark för 45 tomter och byggstarten av enplansvillor kan det bli om cirka ett år.
Klas Hederstedt i Sanda äger marken och ligger bakom husprojektet.