Gotland försökslän med nytt system

Gotland är det första länet i landet som erbjuds möjlighet att arbeta med det nya FMI-systemet.
Det är Riksantikvarieämbetet som utvecklat systemet och det kommer att innebära stora fördelar när det gäller hanteringen av fornminnen, som ju Gotland är så rikt på.
De berörda på Länsstyrelsen i Visby är mycket positiva till det nya systemet och Gotland blir därmed ett försökslän.

FMI-systemet innebär - enligt expertis - stora förbättringar bland annat när det gäller tillgänglighet och aktualitet som alltså berör fornminnen.