Dåligt intresse för Hemse vårdcentral

Intresset för att i prviat regi driva vårdcentralen i Hemse är litet. Bara ett fåtal har lämnat in anbud på att ta över vårdcentralen.
Enligt vad Radio Gotland erfar så är intresset så svagt att det är tveksamt om vårdcentralen kommer att privatiseras överhuvudtaget. Det var i somras som hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om att bjuda ut vårdcentralen på entreprenad. Vid nämndens möte i februari ska vårdcentralens framtid diskuteras.