Kommunen erkänner fel

Kommunstyrelsen erkänner att man misskött ett ärende om offentlighetsprincipen. En privatperson hade begärt att få ut offentliga handlingar och svar på en del frågor, men svaren dröjde.
Trots påminnelser blev det inga besked från Gotlands kommun och därefter anmäldes kommunen till justitieombudsmannen. Kommunstyrelsen erkänner nu att man skött ärendet på ett felaktigt sätt.