Vård för barnmisshandel

Den kvinna i 40-års åldern som under minst 15 år misshandlat och hotat sin man och sina barn dömdes av Gotlands tingsrätt till rättspsykiatrisk vård. Både åklagaren och försvararen var eniga om att den enda tänkbara påföljden för kvinnan var psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Det innebär att kvinnan inte enbart kan skrivas ut av en läkare utan att domstolen också måste fatta beslut om det är lämpligt. Kvinnan dömdes alltså för grov fridskränkning.

Hon ska också betala 95 000 kronor i skadestånd till mannen, 50 000 kronor till det äldsta barnet och 100 000 kronor till vart och ett av de yngre barnen. Under rättegången, som pågått under fyra dagar, erkände kvinnan att hon slagit och hotat sina barn men också sin man. Våldet och kränkningarna har pågått i minst 15 år, men mannen har inte anmält kvinnan tidigare eftersom han skämdes för att han blev slagen av sin kvinna.

För Gotlands tingsrätt var det inte möjligt att döma kvinnan till fängelse, vilket normalt är påföljden för grov fridskränkning, eftersom det redan konstaterats att kvinnan är psykiskt störd.

Kvinnan får nu stanna kvar i häktet i väntan på att hon kan få vård.