Karin Åström föreslås leda SNF

Karin Åström, biolog och engagerad i återuppbyggnaden av Garda skola, har nominerats till ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen efter avgående Mikael Karlsson. Den 12 juni fattar stämman beslut.

 Svenska Naturskyddsföreningen har cirka 180 000 medlemmar.