Försvaret vill kolla fiskebåtar

Kontrollen av Svenska vatten måste bli effektivare. Försvarsmakten vill därför att de ska få tillgång till satellitövervakning av fiskebåtar.

I ett brev till regeringen begär Försvarsmakten att få information från det satellitsystem som används för att övervaka EU:s fiskeflottor. Det kallas VMS och står för vesel monitoring system. Om försvaret får tillgång till de uppgifterna skulle övervakningen av svenskt territorium och identifiering av fartyg bli mycket effektivare.

Försvarsmakten skulle inte då behöva skicka egna fartyg och flygplan för att identifiera objekt som visar sig vara fiskebåtar. Där finns pengar och resurser att spara, skriver försvarsmakten till regeringen.

Dagens övervakning av fiskefartyg sker för att kontrollera att fiskekvoter och fiskeförbud följs. I Sverige har fiskeriverket och kustbevakningen tillgång till informationen från systemet.

Försvarsmakten som skall värna det svenska territoriet, har dels egna system för övervakning, dels tillgång till AIS, automatical identifikation system - ett satellitsystem som övervakar sjötrafiken. Men fiskebåtar är inte skyldiga att bära AIS- sändare.

För att försvaret skall få tillgång till information från fiskeövervakningssystemet VMS krävs en regeländring. Enligt försvarsmaktens brev till regeringen ska fiskeriverket lämna de uppgifter om fiskefartyg som försvarsmakten behöver för att genomföra övervakning av svenskt sjöterritorium.