Styrelseledamöterna kom ej till edgångssammanträde

Ingen av styrelseledamöterna kom till Gotlands tingsrätt i dagens edgångssammanträde i företaget Naturfarmas konkurs.

Tanken var att framförallt huvudägaren och den senaste styrelseordförande skulle höras om orsakerna till Naturfarmas konkurs.


Männen är nu kallade till ytterligare en edgång i mitten av februari.


Naturfarma kom till Gotland för två år sedan för att tillverka hälsoprodukter, men i höstas slog fabriken igen. Efter sig har de lämnat 3 miljoner kronor i skulder.


Turerna kring företagets försvinnande från Gotland utreds nu också av polisen och skattemyndigheten.