Rutinerna fungerade inte på Gotlandsfärjan

Det var rutinerna som inte fungerade. Så förklarar fartygsinpsektör Pekka Piirainen händelsen då en förare fick klartecken att köra av Gotlandsbåten, utan att rampen på fartyget hade kontakt med kajen. I sista stund stannade föraren bilen.

Pekka Piirainen säger att händelsen kunde ha blivit allvarlig. Sjöfartsverket har nu varit i kontakt med rederiet som säger att de skall titta över sina rutiner.