Länsstyrelsen satsar på jämställdhetsfilm

Ett konsultföretag i Stockholm har fått 10 000 kronor av länsstyrelsen på Gotland som ett bidrag för att göra en utbildningsfilm om jämställdhet.

Företaget planerar att göra en film om de så kallade ”härskarteknikerna”. De sätt som människor använder, för att utöva sin makt, till exempel osynliggörande och förlöjligande.


Det finns redan en film från 80-talet om det här, men den behöver bytas ut. Den nya filmen är tänkt att vända sig mer mot ungdomar.


- Det här är ett bra initiativ och det finns ett stort behov av en ny utbildningsfilm när det gäller jämställdhet, säger Kicki Scheller, jämställdhetsansvarig på länsstyrelsen. Flera gånger i veckan frågar bland annat lärare efter en film i ämnet jämställdhet, berättar hon.