Många blir av med jobben i Roma

Roma kungsgård ska få en ny inriktning. Både utställningsverksamheten och hantverksförsäljningen ska minska och istället ska bland annat ett så kallat Welcome-center inrättas.
Verksamheten ska bedrivas i ett privatägt aktiebolag och intresseföreningen går i graven.
En handfull av dem som arbetat på kungsgården blir av med sina jobb.

Förändringens vindar sveper över Roma kungsgård. De vita herrgårdslika kalkstensbyggnaderna från 1700-talet väntar på att fyllas med aktivitet.
Men den som beger sig till kungsgården denna vår kommer upptäcka en del nyheter. Till exempel ska butikstorget flytta för att ge plats åt Roma glasbruks verksamhet. Visserligen ska en mindre andel konsthantverk säljas även i fortsättningen, men då i köksflygeln där det tidigare varit konstutställningar.

Själva stallet, som varit den stora konsthallen, kommer framöver att bli ett så kallat welcome-center med broshyrer och information. Där ska även Romateatern ha biljettförsäljning och kontor.

I och med de här förändringarna kommer konstutställningarna att få mindre utrymme och få flytta till abbotens hus.
Och eftersom kungsgården framöver ska drivas av ett aktiebolag har också alla hyresgäster sagts upp. Både hantverkare och konstnärer som hyrt lokaler väntar nu på besked.