Komvux vill ha fler platser

Det finns ett stort behov av platser i den kommunala vuxenutbildningen på Gotland och kommunen uppmanas därför att skjuta till mer pengar för att få ut större statsbidrag.
Kommunen får statligt stöd till vuxenutbildningen i förhållande till hur mycket den satsar själv.

Pär-G Werkelin som är rektor för den externa kommunala vuxenutbildningen, föreslår att Gotlands kommun satsar minst 1,4 miljoner till ytterligare 40 platser, för att hämta hem statsbidraget på 1,8 miljoner kronor.