Byggnadsnämnden

Nej till avstyckning i Väskinde

Byggnadsnämnden har sagt nej till avstyckning av en fastighet vid Stora Bläsnungs i Väskinde. Men det beslutet överklagas nu till länsstyrelsen.

-Vår familj har bott här i mer än 100 år och det flygbuller som nämnden anger som skäl för sitt avslag, har vi lärt oss leva med, skriver den överklagande.

Den klagande tycker också att de är ett negativt särbehandlade, eftersom det byggs både vid Snäck och Talludden. Ett område som borde vara mer i linje med flygets norra inflygningsled än vad den planerade gäststugan är.