Kommunens ekonomi bättre än väntat

Den kommunala ekonomin ser ut att bli bättre än väntat. Prognosen för i år pekar på ett överskott på 18 miljoner kronor, enligt kommunens ledningskontor.

Och det trots att merkostnaden för snöröjning och hälso- och sjukvårdens förväntade underskott på närmare 50 miljoner kronor.

Orsaken till att ekonomin ser ut att bli bättre än vad politikerna hitills trott är kraftigt ökade skatteintäkter.