Tandläkare nobbar äldre patienter

Privata tandläkare på Gotland har nu bestämt att inte utföra vissa behandlingar, bland annat på patienter som över 65 år.
Anledningen är att regeringen har infört en prisreglering som innebär att privata tandläkare måste följa folktandvårdens priser på behandlingar.

Det här har gjort att privattandläkarna på ön nu hänvisar vissa patienter till folktandvården, eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt att behandla dem.

Dom uppmanar nu sina patienter att klaga hos pensionärsorganisationerna eller hos socialdepartementet.