Minkarna behöver få bättre villkor

Minkarna behöver få bättre villkor, annars måste den svenska minknäringen avvecklas. Det anser den nya Djurskyddsmyndigheten i sitt remissvar över pälsdjursutredningen.
”Minknäringen i Sverige uppfyller i dagsläget inte djurskyddslagens fjärde paragraf. Djuren måste få större burar, tillgång till vatten att simma i och bättre utfodringsrutiner”, skriver Djurskyddsmyndigheten till regeringen.