Den gotländska skogen kan skadas

Om det inte avverkas mer finns det risk att den gotländska skogen skadas.
Under en längre tid har nämligen avverkningen i öns skogar kraftigt understigit den beräknade tillväxten.
Skogarna blir därmed bara äldre och äldre med risk för att prima virke rötskadas och bara duger till ved.

Därför arrangerar skogsbruket på Gotland ett par träffar då skogsägarna skall förmås bli mer intresserade av att avverka skogen.

I ett pressmeddelande påpekas också att Gotlandsflis i Klintehamn investerar stora pengar i sitt sågverk för att göra det konkurrenskraftigt, men det är svårt att få tillräckligt med virke från de gotländska skogarna. Därför måste Gotlandsflis köpa virke utomlands för att hålla produktionen igång.