Gotlänning fick rätt i regeringsrätten

Den som är bosatt i Sverige har rätt till ersättning för kostnader för vård på sjukhus och för tandvård i annat EU-land.

Det slår Regeringsrätten fast i två principiellt intressanta domar på fredagen.
Det ena fallet gäller en man från Gotland som fått en tandprotes insatt i Tyskland. Han får rätt till ersättning som motsvarar vad försäkringskassan skulle ha betalat i tandvårdsersättning till en svensk tandläkare för samma behandling.
Det andra fallet gäller en kvinna från Göteborg som led av en svår inflammatorisk sjukdom och som 1998 genomgick en ny form av behandling på ett sjukhus i Tyskland.
Hon får också så mycket av behandlingen betald som skulle ha betalats i Sverige.