Svårt för kustbevakningen att hinna med

Kustbevakningen på Gotland hoppas kunna utöka med uppemot 10 tjänster.

De senaste åren har kustbevakningsstyrkan varit ganska konstant på Gotland. Idag arbetar drygt ett 30-tal personer och det är alltså för få för att hinna med alla uppgifter som numera ingår i kustbevakningen, tycker både facket och arbetsledningen. Därför har Gotland tillsammans med Stockholm sökt om förstärkning. För Gotlands del säger man sig behöva mellan 5 och 10 tjänster. Själva beslutet om utökning tas av den centrala ledningen i Karlskrona och på Gotland hoppas man att få klartecken senast i maj. Därefter ska de blivande kustbevakarna gå praktik och utbilda sig och blir då färdiga till nästa år.