Böndernas stängsel stör underrättelsetjänsten

Ett vanligt elstängsel kan stoppa verksamheten för den svenska underrättelsetjänstens spaningar. Lantbrukares elstängsel har ställt till stora problem för Försvarets radioanstalt, FRA, säger generaldirektör Ingvar Åkesson.

Kortslutning i elstängsel stör ut FRA’s radiovågor och FRA kan inte hindra det.
När man bygger en mast eller ett vindkraftverk eller annat har försvaret alltid rätt att få säga om de godkänner eller inte, men ett elstängsel kan man sätta upp utan bygglovsansökningar eller annat.
FRA har nu fått problem att lantbrukare sätter upp stängsel hur som helst och inte sköter om dem.
Problemen har ökat på senare år och är mest aktuellt på FRA-stationer i stockholmsområdet. På Gotland har elstängslen inte ställt till trubbel ännur problemen inte varit stora på Gotland, men det är härifrån som FRA nu hämtar lösningar.