Våldet mot kvinnor ökar på Gotland

Våldet mot kvinnor fortsätter att öka på Gotland.
Under förra året misshandlades minst 140 kvinnor och minst 19 utsattes för våldtäkt, det är fler än året dessförinnan.
Det här visar att kvinnorna fått det sämre och är mer utsatta än tidigare, enligt kriminalinspektör Sune Jakobsson vid Visbypolisen som jobbat med problemet i många år.

Mer manligt mod och män som vågar gå emot dåliga könskämt efterlyser Sune Jakobsson.

Två av tre kvinnor som misshandlas får stryk i hemmet -och i de allra flesta fall är alkohol eller andra droger inblandade.