Ingen ersättning till "Hampabönder"

Dom två gotländska lantbrukare som vill ha ersättning för den hampa som polisen tog i beslag för några år sedan hade ingen framgång.
Rikspolisstyrelsen säger nej till att ge de båda bönderna ersättning.
Lantbrukarna fick sin hampa beslagtagen, tingsrätten hävde beslaget och lantbrukarna fick tillbaka den.
Men eftersom hampan hade möglat under tiden som polisen hade den i beslag, så vill de ha ekonomisk ersättning. Men det säger alltså Rikspolisstyrelsens nej till.