Handbok mot kvinnomisshandel

Socialtjänsten på Gotland gör en handbok för att personalen ska bli bättre på att hantera frågor som gäller misshandlade kvinnor.

Bakgrunden är den ökande kvinnomisshandeln.
Handboken skall kompletteras med utbildning och ge stöd och råd till handläggare.
De kvinnor som kommer för att få hjälp hos socialtjänsten kommer att få ett bättre bemötande tror Ulf Norrby, som är socialsekreterare i Gotlands kommun.