Gotländska mjölkbönder belönade

Gotländska mjölkbönder fick på måndagen ta emot medalj ur kronprinsessan Viktorias hand i Stockholms konserthus.

De belönas för visad skicklighet och ansvarskänsla, eftersom de levererat felfri mjölk i minst 23 år.


De som fick ta emot guldmedalj var Alf Hansson och Torborg Lindahl Suderbys i Källunge, Mona och Erik Wahlgren Tummungs i Gothem, Tryggve Ohlsson och Inger Randleff, Burge i Rone och Anita och Gösta Grönström, Davide i Rone.


För att få medalj måste mjölkbonden kvalitetssäkra hela kedjan i produktionen, från bra kvalitet på fodret och god djuromsorg till ett miljöarbete som sträcker sig längre än till att följa lagar och förordningar.
Sammanlagt 101 gårdar i landet fick i år Svensk Mjölks guldmedalj.