Gotlandsgods utökar till 16 fordon

Företaget Gotlandsgods på Dalhemvägen med Karl-Gösta Greveback som trafikansvarig har fått tillstånd att utöka sitt bestånd av fordon.
Tidigare har Gotlandsgods haft 12 fordon med trafiktillstånd, nu har man utökat till 16 fordon.

Länsstyrelsen konstaterar att företaget klarar både ekonomin och lämpligheten, enligt yrkestrafiklagen.

Det är klart nu med hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen på ett par vägavsnitt på norra Gotland.
Det gäller dels del av väg 686 vid Hallshuk i Hall - och väg 678 i Rute, mellan Risungs och Puttersjausvägen.