Oklart vad som orsakade krocken

Det är fortfarande oklart vad som orsakade kollisionen förra veckan mellan fiskefartygen ”Lister”och ”Kenya” sydost om Ölands södra udde.
Fartyget Lister från Klintehamn sjönk och en av de gotländsk besättningsmännen drunknade.

Förundersökningsledare Tomas Hagman har tagit del av de förhör som gjorts med besättningen. Men han är inte nöjd - utan kommer att hålla ytterligare två förhör med andra personer.

Ingen är ännu delgiven misstanke om brott och Tomas Hagman kommer att avvakta haverikommissionens utredning innan han gör sin slutgiltiga bedömning av fartygskollisionen.