8,5 miljoner kronor till Gotland

Riksantikvarieämbetet har nu gjort en första fördelning av årets bidrag till kulturmiljövård på 217 miljoner kronor. Länsstyrelsen på Gotland har fått 8,5 miljoner.
Pengarna skall användas till byggnadsvård, fornvård, kulturlandskapsvård och arkeologiska åtgärder.

Av de 8,5 miljonerna går den här gången bara en miljon till öns kyrkor. Den summan var på över fyra miljoner för bara några år sen.

Enligt Anita Bergenstråhle-Lind på Riksantikvarieämbetet kommer de mesta pengarna till kyrkorna numera istället från den kyrkoantikvariska ersättningen.

Gotland är för övrigt enda länet som fortfarande får pengar till kyrkorna den här vägen.