Högerextremism behöver utredas mer

Det uppmärksammade medborgarförslaget om att kommunen bör undersöka högerextremisters verksamhet på Gotland behöver utredas ytterligare.

Det har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat.

Ledningskontoret föreslog egentligen avslag, men politikerna skickar nu tillbaka ärendet till ledningskontoret för ytterligare beredning.

Det är omkring 500 personer som föreslagit att kommunen måste ta reda på vad andra kommuner har för handlingsplaner när det gäller högerextremism.