EU-direktiv kan ge sämre vård

Det kan bli en sämre vård på Gotland om EU:s striktare regler för arbetstid går igenom.
Nu i vår ska regeringen ta ställning till direktiven, som innebär att det bara finns två sorters tid - arbetstid och ledig tid.
Det betyder att till exempel all jourtid ska räknas som ordinarie arbetstid.

Förutom att all jourtid ska räknas som arbetstid, så får man som mest arbeta 48 timmar i veckan.