Länsrätten prövar inte webbupphandling

Gotlands kommuns upphandling av ett fastighetsregister på webben, har överklagats av ett av företagen som inte fick anbudet.
Det är företaget Regina Ervik AB i Nyköping som vänt sig till länsrätten och begärt överprövning av upphandlingen.
Men eftersom tidsfristen på tio dagar sen upphandlingskontraktet blev klart har gått ut, kan inte länsrätten pröva om upphandlingen gått rätt till, utan rätten avslår företagets begäran.