Skjutning på Tofta utan tillstånd

Militären bör se till att bulllret från Tofta skjutfält stannar där, anser ordföranden för miljö- och häloskyddsnämnden, Mats-Ola Rödén (FP). Och han tycker att det är besynnerligt att militären övar på Tofta utan tillstånd.

I veckan diskuterade miljöpolitikerna Försvarsmaktens ansökan om tillstånd för skjutfältet.

– Så vitt vi i nämnden vet så finns det alltså egentligen inget aktuellt tillstånd för den skjutning som man faktiskt ändå bedriver. Det är en något märklig situation, säger Mats-Ola Rödén.

Det är väl självklart att om man har den här typen av verksamhet, och har haft den i så många år, så har vi alla trott att det funnits tillstånd, men nej, så är det inte, säger han.

Mats-Ola Rödén säger att de i dialog med länsstyrelsen påtalat att det är konstigt att militären kör på och övar vidare på någon gammal grund, där det inte krävdes tillstånd för aktiviteterna på Tofta.

Skjutverksamheten förbrukar 6 ton krut per år. Det går åt 1 ton sprängämnen.

Det Försvarsmakten nu söker tillstånd för, enligt miljöbalken, gäller bland annat att använda Tofta skjutfält för utbildning av 1500 hemvärnssoldater och frivillig personal om året. Skjutning skall se i kompaniförband cirka 7 gånger om året och i plutonstorlek vid cirka 15 tillfällen per år. Därtill kommer frivilligorganisationers motorutbildning, insatsförband i olika perioder. Amfibieregementet kommer att genomföra årliga övningar i Tofta och det kommer att flygas JAS 39, helikopter och köras stridsfordon.

125 dygn om året kan det tänkas skjutas skarpt och sprängas. Försvarsmaktens ansökan gäller cirka 200 sprängningar om året, varav högst 15 med större laddningar.