Fide

Korp fastnade i olaglig fågelfälla

En markägare i Fide har hittat en olaglig fågelfälla på sina marker. Fällan var inte märkt med namn och adress och dessutom utplacerad på annans mark.

Det är ett brott mot jaktlagstiftningen att sätta ut omärkta fällor och brottet utreds nu av polisen.

En korp satt fast i fällan när den hittades. Korpen levde fortfarande, men var mycket medtagen.