"Hög trafikintensitet"

Lägre hastigheter i sommar

Det blir sänkt hastighet sommartid på några vägar på Fårö, vid Visby flygplats samt vid Tingstäde och Ire.

Länsstyrelsen motiverar sänkningarna med att det under sommaren är hög trafikintensitet med såväl bilister som oskyddade trafikanter längs vägarna.

Sommartid - den 15 juni till 15 augusti - blir 60 kilometer i timmen högsta tillåtna hastighet på väg 699 på en kortare sträcka som går förbi bland annat Fårö kyrka och Fårö gamla skola.

60 blir också högsta hastighet på väg 148 som går längs Tingstäde träsk, från kyrkan och norrut - och på väg 149 förbi nerfarten till Visby flygplats, Snäck och vidare norrut till Kolens kvarn.

50 kilometer i timmen kommer att gälla på väg 149 förbi Ire gård och nerfarten till Ireviken.