Sänkta fartgränser sommartid

Det blir sänkt hastighet sommartid på några vägar på mellersta och norra Gotland. Sommartid - den 15 juni till 15 augusti - blir 60 kilometer i timmen högsta tillåtna hastighet på väg 699 på en kortare sträcka som går förbi bland annat Fårö kyrka och Fårö gamla skola.

60 blir också högsta hastighet på väg 148 som går längs Tingstäde träsk, från kyrkan och norrut - och på väg 149 förbi nerfarten till Visby flygplats, Snäck och vidare norrut till Kolens kvarn.

50 kilometer i timmen kommer att gälla på väg 149 förbi Ire gård och nerfarten till Ireviken.

Den sänkta hastigheten gäller alltså i två månader, från 15 juni till 15 augusti.