Radio Gotland granskar sophanteringen


Det har nu gått drygt fyra år sedan det privata återvinningsföretaget Ragn-Sells tog över sophanteringen på Gotland. Hittills har privatiseringen inneburit en fördyring för såväl medborgare som kommun och nu ska sophanteringen utvärderas.

Gotlands kommun, Ragn-Sell och Arbetsmiljöverket har gjort en soprundvandring i Visby innerstad. 400 fastigheter har problem, bland annat i Specksrum, men enligt Arbetsmiljöverkets Agnita Wärn går det mesta att lösa.

Till årsskiftet är det tänkt att även de boende i Visby innerstad ska sortera sina sopor i brännbart och komposterbart. Men i hälften av de 800 fastigheterna är det problem, säger tekniske direktören Bertil Klintbom:

Efter skolbranden i Garda för exakt ett år sedan har olika brandrisker runt om i öns skolor undersökts. Sophanteringen anses vara en stor brandfara på många skolor.

Visby innerstad blir ju sist att införa den nya sophanteringen med kompost och brännbart. Nu är planen att börja hämta sopor i två kärl från och med hösten i innerstan. Men för drygt ett år sen funderade Gotlands kommun på en ny och spännande lösning med underjordisk sop-sug.

Det blir upp till varje enskild fastighetsägare på Gotland om de vill att de boende själva ska ta sina gamla förpackningar till återvinningsstationerna eller om de ska betala extra för att få soporna hämtade, när Gotlands kommun vid årsskiftet slutar hämta tidningar, papper, plast och plåt.

Romadepån räcker inte till för all den kompost som samlas in på Gotland. Redan har flera ton komposterbart material fått skickats till fastlandet. Thomas Mårtensson är chef för Ragnsells deponi i Roma.

Samtidigt som Visby lasarett står inför stora sparkrav och måste dra ner på hundra tjänster så slängs det minst 240 liter matavfall varje dag, säger vaktmästaren Anders Östergren som hämtar kompostavfallet från avdelningarna varje dag: