Gotland

S och M kan tänka sig blocksamarbete

Många lokala partiföreträdare i landets kommuner kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att stänga ute Sverigedemokraterna, om partiet annars skulle få en vågmästarroll efter höstens val. Det visar en enkät som Sveriges Radios lokala kanaler har gjort.

Här på Gotland har företrädare för fem av de sju fullmäktigepartierna svarat på enkäten.

Ordförandena för Socialdemokraterna (Åke Svensson), Moderaterna (Gustaf Hoffstedt) och Folkpartiet (Kaj Gustafsson) säger sig kunna tänka sig att samarbeta över blockgränserna i syfte att inte ge Sverigedemokraterna en vågmästarroll.

Miljöpartiet (Stefaan de Maecker) och Vänsterpartiet (Per Edman) har svarat nej på frågan om samarbete över de traditionella blockgränserna. Miljöpartiets Stefaan de Maecker säger att partiets syfte är att kunna bilda en majoritet, inte primärt att stänga ute någon annan.

Två partier har inte svarat på enkäten, Centerpartiet och Kristdemokraterna.