Villavagnar ifrågasatta igen

Tre personer överklagar det tillfälliga bygglovet för 45 villavagnar vid Snäck i Visby.

Det var den borgerliga majoriteten i byggnadsnämnden som i mars gav Snäcks Camping ett femårigt förlängt tillstånd för att ha kvar villavagnarna vid stranden.

De som överklagar hävdar att åtgärden inte är tillfällig eftersom vagnarna har både vatten och avlopp, och att de inte passar in i landskapsbilden, utan är estetisk frånstötande och fullständigt förstör bilden av stranden.

Om plastvagnarna överhuvud taget ska vara kvar måste de flyttas från stranden. Strandskyddet måste gälla, skriver en av de klagande till länsstyrelsen.