Idrottsförbund efterlyser enklare arena

Styrelsen för Gotlands Idrottsförbund beslutade i går att skriva till kommunstyrelsens arbetsutskott i frågan om arenahallen med bad. Idrottsförbundet begär att kommunen snarast och parallellt med upphandlingsarbetet börjar räkna på kostnader för en "enklare byggnad" som uppfyller idrottens krav.

På sitt sammanträde igår fördelade GI-styrelsen drygt 540 000 kronor (544. 631) till Gotlandsidrotten.

Det är 32 idrotter som delar på pengarna, ett belopp som är 42.000 kr lägre jämfört med förra året.

Barbro Wettersten som är ordföranden för Gotlands Idrottsförbund säger att sänkningen är en konsekvens av Kultur- och fritidsnämndens besparingar inför 2010 då distriktsstödet minskade.

Det högsta bidraget får fotboll som för 2010 får 185 294 kr och näst mest pengar får ridsport som får 104 874 kr för 2010.

GI-styrelsen beslutade även om två nya ledamöter till Idrottsakademin inför idrottsgalan den 5/2 2011. Det blir Joakim Lindgren och Peter Lindström som ersätter två av de ledamöter i Idrottsakademin som valt att lämna arbetet inför galan 2011.