Hög sjukfrånvaro hos Riksutställningar

Riksutställningar i Visby hamnar högt upp på listan över myndigheter i landet med hög sjukfrånvaro, enligt en sammanställning från Statskontoret.

Överklagandenämnden för studiestöd, belägen i Härnösand, är den myndighet med högst sjukfrånvaro förra året.

Friskast är personalen hos Justitiekanslern och Institutet för rymdfysik i Kiruna.