Ännu ingen ansökan om höghus på Snäck

Den genomförandetid som arrendatorn Lennart Mörkfors har på sig för att bygga höghus på Snäck norr om Visby har nu gått ut.

Men det ska ändå mycket till att kommunen gör om detaljplanen och ändrar bestämmelserna för vad som får byggas på Snäck.

Och skulle kommunen säga nej till ett höghus så kommer det troligen att innebära krav på ekonomiskt skadestånd från arrendatorn.

Än har ingen byggnadslovsansökan lämnats för höghus på Snäck, men troligen kommer ansökan före sommaren.