Blåtunga orsakar kobrist på Gotland

Sjukdomen blåtunga är just nu orsak till att det råder ko-brist på Gotland. De spärrområden som införts gör att Scans livdjursförmedlare Mats Hallvede inte längre kan använda sina vanliga kontakter när han hanterar beställningar av kor till gotländska mjölkbönder.

I vanliga fall hämtas en hel del kor från Småland till Gotland, men blåtungan sätter stopp för flyttning av djur från södra Sverige, säger Hallvede, som måste "räkna bort" alla djur söder om Norrköping, från flyttning till Gotland.

Under den tid Mats Hallvede kan överblicka, som inköpsansvarig på Scan, är ko-bristen nu värre än tidigare. "Just nu finns det ingenting till salu", säger han och vet inte var han skall få tag på de kor som är beställda.

- Om det inte har funnits kor på Gotland har jag alltid, andra år, kunnat höra med någon kollega på fastlandet. Alltid har någon kunnat ordna fram en besättning, men det går inte idag. De som väntar på kor nu får vänta, slår Hallvede fast. Han kan just nu inte tillgodose alla önskemål om kor, från öns mjölkbönder.

Så de gotländska mjölkbönder som byggt nya ladugårdar och tänkt sig att utöka har fått vänta längre på sina djur än normalt. De har inte kunnat fylla sina ladugårdar med djur vid den tidpunkt de - och kanske banken - hoppats på, när ladugården var färdig. För de som har ko-beställningar framöver ser det inte mycket ljusare ut, enligt Mats Hallvede.

En av dem som beställt kor är Daniel Enderborg vid Petarve i Garda. Han har sedan tidigare amkor, men bygger nu ladugård för att också bli mjölkbonde. Han hoppas kunna fylla sin nu tomma ladugård med 46 kor.

Enderborg vill inte tro att ko-bristen är så allvarlig. Han tror och hoppas att det skall ordna sig och tycker att läget vore värre om han väntade på flera hundra kor.

Anna Törnfelt är ordförande för LRF på Gotland och hon tror att ko-bristen också uppstått, som en kombination av att mjölkpriset varit lägre än vanligt en tid så att vissa lagt av med kor, samtidigt som andra satsat stort.

- Ta kontakt med banken, är Anna Törnfelts råd till oroliga lantbrukare.