Norderstrands strandrestaurang

Visby camping krävs på halv miljon

Gotlands tingsrätt håller rättegång mot Visby camping och bolagets förre vd. Jonas Törnell, för att bolaget började bygga om strandrestaurangen Visby Beach Club vid Norderstrand, innan länsstyrelsen gett dispens. Åklagaren yrkar på minst en halv miljon kronor i böter för företaget.

Det var i maj-juni 2008 som bolaget rev den gamla kiosken och började bygga en servering vid Tott hotell inom reservatet Gotlandskusten.

Enligt åklagaren började bolaget bygga innan det fått dispens, för att bygget var försenade, antingen av misstag eller avsiktligt. Något som enligt åklagaren var brott mot områdeskyddet.

Visby Campings förre vd Jonas Törnell nekar till att ha brutit mot områdeskyddet när de började bygga en ny bar på stranden vid Tott hotell. Bygget var under tidspress, och de insåg att restaurangen på hotellet inte skulle bli klar i tid. Då valde de att istället rusta upp strandserveringen så att det skulle finnas en servering till sommaren, enligt dåvarande vd:n.

Att de började bygga innan de fått dispens förklarar han med att de bytte platschef för bygget då, och att den nya platschefen inte fick all information. När de fick muntligt besked från länstyrelsen om att de skulle få dispens fortsatte de bygga.

Åklagaren hävdar att det var fel, eftersom beslutet inte vunnit laga kraft utan överklagades. Han vill att bolaget ska betala minst en halv miljon i böter för att de byggt utan dispens.

Det har varit många turer kring strandbygget. Bolaget ansökte om strandskyddsdispens i början av maj 2008, och började bygga i slutet av maj när det fick bygglov. När bolaget fick besked om att det inte fick bygga innan länsstyrelsen gett dispens, avbröts bygget.

Länsstyrelsen, med dåvarande landshövdingen Marianne Samuelsson, beviljade till slut dispens för bygget, men beslutet överklagades och revs upp. Inte förrän i april i år fick bolaget ett definitivt tillstånd för bygget, nu med krav på att trädäcket vid baren skulle vara något mindre.

Bolagets representant nu är turistföretagaren Stig "Pigge" Werkelin.