Östersjön

Miljarder bladlöss i havet

Den mycket varma luften som sedan en längre tid funnits i östra Europa har resulterat i att stora mängder insekter förts iväg västerut. En invasion av bladlöss har gjort att algliknande stråk bildats på Östersjön.

I bland annat Stockholms skärgård har stora mängder döda bladlöss synts flyta i stora, alglikande stråk på havsytan. De finns i miljontals och det är en art som kallas björkbladlus och precis som namnet antyder gillar dom björkar.

Vindar har fört över lössen från östra Europa och mängden liknas vid en invasion.

- En så här stor mängd har jag inte upplevt tidigare, säger Dave Karlsson vid Naturhistoriska riksmuséet till Radio Kalmar och tillägger att lössen är växtätare och inte farliga för människor.